Stöd för ett språkutvecklande arbetssätt

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter
att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”.

Återkommande står vi inför utmaningen att hitta vägar för att höja och utmana alla elevers språk- och kunskapsnivåer. I Lgr 11 står att all undervisning ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och ska med utgångspunkt i elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja dennes fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Med utgångspunkt i detta blir vikten av ett ord- och begreppsfokus inom alla ämnen, och kanske framförallt matematik, No och So, allt tydligare. Alla elever kommer till skolan med två kontextberoende språk; ett vardagsspråk och ett begynnande skolspråk. Dessa språk utvecklas olika snabbt och mycket beroende på den språkdusch, den mängd ord- och begrepp vi ger eleven möjlighet att möta i olika sammanhang och kontexter. Elevernas ordförråd kan vid skolstart variera stort, allt från ca 5000 ord hos den språksvaga eleven till ca 20 000 ord hos den språkstarka, en variation som med åren fortsätter öka proportionellt. Att som skola möta elevernas oerhört varierande språkbagage kräver en medveten och språkutvecklande undervisning, en medvetenhet kring vilka elever som just nu finns i mitt klassrum, deras behov av stöd och utmaning samt, för mig som lärare, tillgång till en verktygslåda med en variation av verktyg att nyttja i samverkan med eleverna.

verktygslåda

I ett tidigare inlägg berättade vi om Skolverkets nyutkomna Diskutera- material Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. I anslutning till detta tillhandahåller Skolverket även stöd för användandet av materialet i form av förslag på arbetsgång, tips kring adekvata texter och publikationer samt filmer som utgör stöd genom fortbildningsinsatsen. Materialet ska vara ett stöd för alla lärare i alla skolans ämnen i utvecklandet av undervisningen så att alla elevers språk- och kunskapsutveckling gynnas.

Tanken med materialbanken är att skolor och verksamheter på ett smidigt och lättillgängligt sätt ska kunna ta sig an en fortbildningsinsats kring Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Bland materialet finns också en checklista samt ett planeringsstöd för ett språkutvecklande arbete.

Arbetsgången innebär ett upplägg med fem träffar á två timmar där deltagarna tillsammans fokuserar språkliga aspekter och processer tillsammans. Träffarna för- och efterarbetas enskilt med olika uppgifter.

Filmerna berör olika fokus såsom språkets betydelse i alla ämnen, andraspråksundervisning, skillnader mellan vardags- och skolspråk samt språkutvecklande undervisning i Kemi och So.

Ett utvecklingsmaterial med fokus på Språket i alla ämnen finns även för Gymnasieskolan och har ett liknande upplägg med fortbildningsstöd, arbetsgång samt film-, bildspels- och textmaterial.

Annons

Lämna en kommentar

Under Förebyggande arbete, Förskoleklass, Flerspråkighet, Grundsärskola, grundskola, Gymnasieskolan, Skolverket, Språkutveckling, Tidiga insatser, undervisning

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s