Regeringens storsatsning på skolan – del 2

Regeringens vårproposition visar en rad satsningar på förskola och grundskola. Bland annat innehåller satsningen följande:

• Lågstadielyft på två miljarder kronor per år från 2015. Bland annat mer undervisningstid.
(Ja, mer undervisningstid är självklart positivt. Men hur långt räcker pengarna?)
• Sommarskola och läxhjälp ska alltid erbjudas den som vill (2,2 miljarder 2015-2018).
(Detta förslag är jag positiv till. Ni som läste mitt inlägg ”Jämlikheten i svensk skola – eller snarare bristen på densamma” har redan förstått att jag anser att förskola och skola har ett viktigt kompenserande uppdrag för att utjämna de olika förutsättningar som forskningen visat att barn från olika socioekonomisk bakgrund möter. Forskning har visat att god undervisning från kompetenta pedagoger kan utjämna klyftorna som annars tenderar uppstå. Kanske kan sommarskola och läxhjälp lyfta elever från hem föräldrarna inte kan/vill/klarar att stötta och hjälpa barnen med skolarbetet.)
• Tioårig grundskola med skolplikt från sex års ålder.
(Denna åtgärd har inget att göra med kvalitet, jag förstår inte riktigt vad målet/syftet är.)
• Betyg även i fjärde och femte klass.
(Som ni säkert förstått är jag negativ till detta. Jag har hittills inte tagit del av någon forskning som kan visa att tidigare betyg höjer vare sig elevers motivation eller prestation. Däremot kan betyget knäcka ett barn som får kämpa med sin inlärning. Och det kommer garanterat äta upp dyrbar undervisningstid för lärarna. Nyttan med dessa tidiga betyg måste jag starkt ifrågasätta.)
• Mer undervisning i svenska för nyanlända under de två första åren i Sverige (240 miljoner kronor per år).
(Detta är en angelägen grupp att satsa på. Jag hade gärna sett att man lagt en ansenlig summa pengar på studiehandledning för denna grupp, och att man gav kommunerna tydligare riktlinjer kring hur uppdraget med studiehandledning ska utföras. Bara i lilla Halland varierar det enormt i hur man hanterar detta, och fyra mil i geografiskt avstånd kan innebära skillnad i fem timmar studiehandledning/vecka under det första året som nyanländ. Det gäller med andra ord att man som nyanländ hamnar i rätt kommun…)
• Lärare i svenska ska få mer fortbildning i läs- och skrivutveckling (500 miljoner kronor totalt 2015-2018).
(Ja vi behöver höja kompetensen kring läs- och skrivutveckling generellt. Det är under all kritik att vissa lärare som undervisar på lågstadiet under sin utbildning kunnat välja bort läs- och skrivinlärningen och istället fördjupa sig i andra ämnen. Läs- och skrivutveckling, liksom språkutveckling, är ALLA lärares ansvar. Därför borde man inte bara satsa på svenskalärarna när man planerar fortbildning i läs- och skrivutveckling. Samtliga lärosäten som utbildar lärare borde omfattas av en översyn som förpliktigar till att ge alla lärarstudenter lämplig kompetens kring språk, läs- och skrivutveckling. Och ja, då menar jag även bild-, slöjd-, hemkunskaps- och idrottslärare m.fl.)
• Fler speciallärare. Skattefri examenspremie för studenter som tar lärarbehörighet i matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik. 25 000 kronor per ämne, max tre ämnen per student. Kostnad cirka 400 miljoner kronor. (Hurra för speciallärare, de behövs verkligen. Men då får man inte glömma att personaltätheten måste öka samtidigt. Ska skolan kunna dra nytta av speciallärarna krävs att grundbemanningen MINST kvarstår, gärna ökar. Om man tar två lärare på en skola, utbildar dem till speciallärare och låter dem arbeta med specialläraruppdraget, så kommer elevgrupperna för resterande lärare öka. Återigen landar mina tankar i att grundbemanningen och personaltätheten måste öka – och det kommer kosta MASSOR AV PENGAR. Det regeringen presenterat hittills kommer inte räcka på långa vägar, även om tanken är god och satsningen symboliskt viktig.)

Lämna en kommentar

Under Språkutveckling

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s