Bokgåva till förskolor

Under våren 2019 ges alla Sveriges förskolor möjlighet att ta del av den av regeringen beslutade Bokgåvan. För kommunala och fristående förskolor i Halmstads kommun innebär det att alla avdelningar får beställa böcker till en specifik summa.

Att få en bokgåva är fantastiskt! Att ta emot och också fundera över hur denna bokgåva ska användas för att stärka verksamhetens pågående språk- och kunskapsutvecklande arbete med syfte att stärka alla barns språk innebär något ytterligare. Det ställer en del krav på verksamhetens medvetenhet kring urval i förhållande till identifierade utmaningar och styrkor med utgångspunkt i aktuell barn- och pedagoggrupp.

Tidigt under hösten ställde jag mig så frågan: Hur gör vi det mesta och bästa möjliga av en satsning som denna? Vad behövs för att våra förskolor ska ges förutsättningar för ett urval som kommer deras barn och deras verksamhet bäst till gagn?

Att göra ett kvalitativt urval av barnlitteratur kräver en stor dos kunskap om olika genrer, olika syften med böcker och även möjligheten att sätta sig in i litteraturen. Vi har sedan många år en kvalitativ förvaltningsövergripande samverkan med Kulturförvaltningen – en samverkan som på många olika sätt blir en stark resurs för vårt gemensamma mål att barnen ska nå så långt som möjligt i sin språk- och kunskapsutveckling.

Hur gick vi då tillväga? 

Efter en del tänkande och bollande med kollegor och pedagoger i våra förskolor inleddes arbetet med att gå ut med en första information kring satsningen och vad den skulle innebära rent praktiskt.

bokgåvainfo

I nästa steg påbörjade vi planeringen för att Bokgåvan skulle vara en av flera delar i ett innehåll vid de inspirations- och informationstillfällen med fokus Läs för mig!- små barns språkutveckling som vi i januari erbjöd. Syftet med dessa var att synliggöra hur olika resurser, såsom Bokgåva, Läslyft, kapprumsbibliotek och digitala litteraturresurser, för språkutvecklande arbete stödjer varandra och skapar synergi i verksamheternas arbete. Flera samverkande professioner deltog med syfte att förstärka vikten av olika resursers samverkan, både avseende material, metoder och professioner. Detta skedde t ex genom att förskollärare presenterade sitt arbete med litteratur, TAKK- pedagog modellade läsning med stöd i TAKK och mångspråksbibliotekarie modellade boksamtalsstruktur. 

LFMbild

Vidare läste bibliotekarier all litteratur och förberedde bokprat utifrån denna. De sammanställde litteraturen i en temalista (se pdf längst ned), med utgångspunkt i Kulturrådets boklista, med syfte att underlätta ett kvalitativt urval för förskolorna. I berättandet gav de bl a inblick i litteraturens olika kvaliteter, fokus i boken, språkets betydelse samt användningsområden för densamma. I detta sammanhang relaterade de också litteraturen till andra resurser såsom PenPal samt Polyglutts och Ugglos respektive utbud.

Både Polyglutt och Ugglo har, då vi efterfrågat så, skapat bokhyllor med de av Bokgåvans litteratur som finns i deras aktuella sortiment. Genom att ha tillgång både till den fysiska boken och den digitala ges barn och pedagoger ytterligare modeller för litteraturanvändning.

kurbild.jpg

I anslutning till inspirations- och informationstillfällena öppnade Stadsbiblioteket upp en utställning innehållandes litteraturen i Kulturrådets boklista för förskolornas personal att besöka. Syftet med denna var att ge pedagogerna möjlighet att botanisera bland litteraturen för att sedan göra sitt urval via Läromedias webbsida.

Våra förskolor har nu fram till den 15 april på sig att välja ut sina böcker. Vi har rekommenderat att förskolor med flera avdelningar väljer olika bestånd till de olika avdelningarna med syfte att skapa ett större utbud för förskolans barn. En ytterligare aspekt är att, om förskolan har ständig tillgång till någon av de digitala litteraturresurserna, välja annan litteratur än den som där finns representerad i Bokgåvans hylla. Samtidigt är det en stor tillgång att, som nämndes ovan, ha samma bok i både fysisk och digital form.

Böckerna beställer förskolorna via Läromedias webbplats och böckerna skickas sedan direkt till förskolan.

Läromedia

Att genomföra informations- och inspirationsträffarna på ett systematiskt och kvalitativt sätt hade inte varit möjligt utan den gedigna samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltning och kulturförvaltning samt mellan professioner inom dessa båda. Vi hoppas att dessa olika delar bidragit till förskolornas inspiration till ett kvalitativt urval!

Annons

1 kommentar

Under barnlitteratur, böcker, Förebyggande arbete, Förskola, förskollärare, Kulturrådet, läsfrämjande, Läslyftet, läsning, Lpfö18, regeringen, Språkutveckling, TAKK

Ett svar till “Bokgåva till förskolor

  1. Ping: Samverkan för språkutveckling | Språkutvecklarna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s