Barn som pratar engelska i förskolan, del 1.

De senaste åren har det rapporterats från förskolor runtom i Sverige att somliga barn i förskolan väljer att prata engelska istället för svenska – ett fenomen som verkar vara särskilt vanligt i mångkulturella segregerade och/eller utsatta områden. Snart kommer den första artikeln av fyra i mitt kommande avhandlingsarbete publiceras (open access) i tidsskriften Multilingua – Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication. Artikeln handlar om precis detta fenomen och heter Children’s use of English as lingua franca in Swedish preschools.

I artikeln beskriver jag och mina medförfattare Polly Björk-Willén, Katarina Haraldsson och Kristina Hansson (i författarordning) en studie vars syfte var att studera hur engelskan används i förskolor med varierande andel flerspråkiga barn. Artikeln handlar alltså om vilken funktion engelskan fyller i barns lek och interaktion. Studien är videoetnografisk och består av videoinspelningar från fem förskolor i både monokulturella och mångkulturella områden. Analyserna bygger på Conversation Analysis.

En kort beskrivning av artikelns resultat är följande: Analyserna visar att många barn är influerade av det engelska språket i båda det mono- och det mångkulturella området, men i mycket större utsträckning i det mångkulturella området. De deltagande barnen exponeras för och talar engelska i varierande utsträckning. Barnen lär sig engelska av och med varandra, och talar engelska i en rad olika pragmatiska syften. Dessa är exempelvis att positionera sig i förskolegruppens sociala hierarkier, att skapa mening inom ramen för den gemensamma kamratkulturen, och i syfte att utesluta ”inkräktare” från leken (Inkräktare i denna bemärkelsen = kamrater man inte vill leka med). Engelska språket används också i affilierande syfte, för att markera allianser och vänskap, och ibland som ett hemligt lekspråk vänner emellan.

Valda delar av artikeln kommer att publiceras här – i ett mera lättillgängligt format och på svenska – i några inlägg framöver. Samtliga referenser finns i originalartikeln, länk kommer så fort artikeln kommer ut. Häng med om du är intresserad!

Tillägg: Artikeln är nu publicerad och finns på följande länk: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/multi-2022-0062/html

Tillägg: Jag har den senaste tiden fått många frågor kring var, när och hur barnen i min studie lärt sig engelska. Eftersom fokus för min avhandling är förskolans språkmiljö har jag inte studerat dito i hemmen, men de föräldrar jag pratat med menar att barnen lärt sig engelska genom att använda olika typer av media; Youtube, online-spel, musik m.m.

Annons

Lämna en kommentar

Under engelska, Förskola, Flerspråkighet, forskning, Språkutveckling

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s