Etikettarkiv: specialpedagogik

Stödmaterial för Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) har tagit fram ett Stödmaterial för Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på förfrågan av specialpedagoger runt om i landet. Materialet är framtaget i samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholms universitet och Linnéuniversitetet samt ett nätverk bestående av 60 specialpedagoger.

Materialet ska ses som ett stöd i arbetet att utreda elevers läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ett likvärdigt sätt. Tanken är också att materialet är ett stöd för att kvalitetssäkra de pedagogiska utredningarna.

Det består av en Word-fil med ifyllningsbara fält och en översikt i form av en Excel-fil med de pedagogiska utredningsmaterial som finns att använda vid utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Båda kan laddas ned och sparas lokalt på din dator.

Specialpedagogiska skolmyndigheten rekommenderar att den person som använder stödmaterialet i en utredning är högskoleutbildad med inriktning läs-och skrivsvårigheter/dyslexi.

Materialet och ytterligare information kring pedagogisk utredning hittar du här.

Lämna en kommentar

Under grundskola, Kartläggning