Etikettarkiv: skrivutveckling

Nätbaserad kompetensutveckling kring skrivande i alla ämnen

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking i Norge har som mål att stärka skrivkompetensen hos barn, unga och vuxna. Med utgångspunkt i detta har de nyligen tagit fram en kostnadsfri, internetbaserad kompetensutveckling för skolan, Skrivestien. Kompetensutvecklingen har som syfte att integrera skrivande som en grundläggande färdighet i skolans alla ämnen samtidigt som kompetensen kring en god skrivinlärning ökar. Genom att skapa en förståelse för skrivning som grundläggande färdighet kan kompetensen kring skrivinlärning och hur skrivinlärningen bör integreras i alla ämnen öka.

skrivestien_stian

Skrivestien är organiserad utifrån sju träffar och ett digert studiematerial finns tillgängligt. Fortbildningen genomförs på den enskilda skolan, eller skolorna, som själva bestämmer hur tiden för genomförandet ska se ut. Materialet är indelat i två delar, en för äldre och en för yngre elever.

Syftet med genomförandet av projektet är att den enskilda skolan ska ta fram en skrivutvecklingsplan som sedan ska ligga till grund för och utveckla det vidare pedagogiska arbetet med barns skrivutveckling.

Materialet är lättillgängligt och kan vara en inspiration och en grund för ett skrivutvecklande arbete även i svenska skolor.

 
Annons

Lämna en kommentar

Under Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Förebyggande arbete, grundskola, skrivutveckling, Språkutveckling