Etikettarkiv: lärarfortbildning

Retorik- rätt att tala, vett att lyssna

En stor utmaning för många elever är att utveckla sin förmåga att genomföra muntliga redogöresler och framföra egna åsikter. I de nya läroplanerna läggs stor vikt vid att kunna uttrycka sig och kommunicera muntligt på olika sätt – i alla ämnen.

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket
i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.”
(Lgr11)

Att alla kan, vågar och vill tala och lyssna – oavsett bakgrund och social tillhörighet – är en självklar grund i ett demokratiskt och öppet samhälle.Att kunna tala för sig, vara en aktiv samhällsmedborgare, och genomskåda manipulation blir allt viktigare i vårt samhälle. Genom att arbeta med retorik i skolan ges eleverna redskap att möta de krav som ställs på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

20131122-164009.jpg

Med utgångpunkt i detta har UR tagit fram ett brett material kring ämnet retorik. Syftet med retorikmaterialet är bland annat att få den tysta eleven att våga prata, den pratiga eleven att börja lyssna och framförallt att stärka alla elevers självkänsla. I programutbudet finns program som riktar sig till förskoleklass, grundskola, gymnasiet samt lärarfortbildande program.

URs material passar lika bra för den nyfikna, pratglada 9-åringen som den tonårstysta 14-åringen. Materialet anpassas enkelt efter elevgruppen och dess förutsättningar och kan med fördel användas i alla ämnen.

Arbetsmaterialet består av övningar som på ett enkelt och systematiskt sätt hjälper eleven att utveckla sin muntliga framtställning. Både lärarhandledning och övningshäften innehåller konkreta uppgifter som inte kräver långa förberedelser. Kopieringsunderlag och aktivitetskort gör materialet lättarbetat.

Varje år finns det möjlighet för sjätteklasser från olika skolor i Sverige att delta i Retorikmatchen, en tävling där elevernas retoriska förmågor sätts på prov. Tävlingsmomenten är bland andra att hålla olika typer av tal, allt från hyllnings- eller smädestal till det övertygande säljsnacket, att debattera och att snabbt hitta rätt ord och uttryck.

Annons

2 kommentarer

Under Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Förskoleklass, grundskola, Muntlig framställning, Språkutveckling