Etikettarkiv: förskolans dag

Förskolans dag 2017 firas med gemensam rutin för pedagogisk utvecklingstid!

Idag är det förskolans dag! Detta är en dag som firas i hela Sverige för att sprida kunskap om den utveckling och det lärande som sker för alla barn i förskolan året om. Vi firar såklart också i Halmstads kommun, i år med en glädjande nyhet!

Under många år har såväl chefer som personal i förskolan efterfrågat mer reflektions- och kompetensutvecklingstid. BUF har därför kraftsamlat på flera sätt och jobbat fram åtgärder för att möta behovet. Grundläggande är att vi idag vet från forskningen att en verksamhet utan reflektion inte når hög kvalitet.  I höstas fattade Barn- och ungdomsnämnden beslutet om att utöka studie- och planeringsdagarna till tre stycken per termin.

Vidare jobbade en arbetsgrupp med förskolechefer, förskollärare och barnskötare fram en gemensam rutin för pedagogisk utvecklingstid. En sådan rutin ser vi också som avgörande för att grunda för en likvärdig förskola – personalen i förskolan måste ges samma förutsättningar att fullgöra ansvaret för det komplexa uppdraget som förskolan har. Förskollärare har ansvar för undervisningen och ska i snitt använda minst två timmar i veckan åt planering och reflektion kring undervisningen. Likaså ska alla i arbetslaget ha möjlighet att delta i planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Den tiden ska i genomsnitt uppgå till minst 4 timmar i veckan.

Pedagogisk utvecklingstid i förskolan är ett enormt steg framåt för verksamheterna, och förhoppningsvis även för barnens lärande. Att personalen får dessa förbättrade förutsättningar är också en viktig signal och kan ytterligare bidra till att höja status och attraktivitet för förskolläraryrket.

 

Annons

Lämna en kommentar

Under Förskola, förskollärare, organisation, pedagog, Språkutvecklarna, Språkutveckling, undervisning

Förskolans dag firas med böcker

Vikten av läsning och framförallt högläsning talas det mycket om idag. Läsningen och mötet med texter och berättelser som den viktiga vägen till ett välutvecklat språk. Som den viktiga vägen till en identitet och självkänsla.Vi vet att läsande barn, barn som har fått ta del av sagor, berättande och högläsning, blir tänkande vuxna.

Vi vet att barns möte med sagornas och berättelsernas värld ger dem tillgång till de inre bilder och tankar som i nästa steg hjälper dem att utvecklas till starka individer som kommer att påverka världen.

Astrid Lindgren sade vid ett tillfälle att hon inte ville skriva för vuxna. Hon ville skriva för den läskrets som skapar mirakel. Och mirakel det skapar bara barn när de läser.

Astrid sade också att en barndom utan böcker, vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från det förtrollade landet där man kan hämta den sällsammaste av all glädje.

Jag tror också att det handlar om att läsningen ger oss någonstans att ta vägen när vi måste bli kvar där vi är.

Den 19 maj firas förskolans dag med syfte att uppmärksamma det viktiga arbetet som görs i förskolan. Vi vet att förskolan har en stor betydelse för barnens språk- och identitetsutveckling och att förskolans verksamhet och pedagoger spelar en stor roll för barnens vidare kunskapsutveckling och skolgång.

I Halmstad firas dagens lite extra av Barn- och ungdomsförvaltningen. Under de senaste åren har en omfattande satsning gjorts avseende barns och elevers språkutveckling, verksamheternas språkutvecklande förhållningssätt och en samverkan med vårdnadshavare med syfte att stärka alla barns och elever språk-, läs- och skrivutveckling. Flera av de insatser som gjorts i kommunen kan ni läsa om i tidigare inlägg på bloggen.

Dagen till ära vill barn- och ungdomsförvaltningen uppmärksamma förskolornas gedigna arbete för att möjliggöra alla barns deltagande i läsarnas klubb. Detta genom att alla förskoleavdelningar i kommunen får ta emot ett bokpaket med syfte att skapa förutsättningar för att utveckla läsglädje hos varenda unge.

IMG_7488

Under Förskolans dag får Smörblommans förskola, avdelningen Fjärilen, ta emot det första symboliska bokpaketet. Övriga förskolor och deras avdelningar kommer få ta emot sina bokpaket i början av höstterminen 2016. Tillsammans med representanter från förvaltningen fick jag äran att vara med och dela ut detta första bokpaket, få några kramar och njuta av ballonger.

Lämna en kommentar

Under Språkutveckling