Unik databas inkörsporten till ny forskning om förskolan

Databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar ny och kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6-år i förskola och pedagogisk omsorg. Databsen för skandinavisk forskning om förskolan riktar sig till alla som är intresserade av pedagogik och av utveckling inom förskola och pedagogisk omsorg – förskollärare, studenter, forskare, förskolechefer och handläggare. Politiker som vill hålla sig uppdaterade om fältet eller som behöver betydelsefulla bidrag för sitt politiska uppdrag är också en viktig målgrupp.

NB

Databasen för skandinavisk forskning om förskolan är för många pedagoger, förskolechefer och rektorer en doldis. Det är inte alldeles känt vilken resurs den kan vara för de inom verksamheterna pågående utvecklingsprocesserna.  Databasen tillhandahåller en mängd aktuella och relevanta forskningsstudier, kvalitetsgranskade och kategoriserade, av vikt för ett pedagogiskt arbete med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet.

I nuläget finns totalt 431 publikationer, alla publicerade mellan 2006 och 2013, presenterade i den nordiska databasen för skandinavisk forskning på förskoleområdet. Förskoledatabasen uppdateras en gång per år och även 2014 års uppdatering av databasen visar att forskning på förskoleområdet ökar. Studierna är gjorda i de Skandinaviska länderna och läsandet och användandet underlättas av de lättillgängliga svenska sammanfattningarna som finns av alla databasens publikationer.

Nyligen publicerades de publikationer som under 2013 samlats in, kvalitetsgranskats och kategoriserats. Hela 78 publikationer visade sig vara relevanta för databasen. Av dessa 78 bedömdes 50 publikationer ha tillräckligt hög kvalitet utifrån ett antal givna kriterier för att tas med i databasen.

Skandinavisk forskning inom det specifika området ökar successivt och i Norge är detta särskilt tydligt. Antalet relevanta publikationer för förskoledatabasen ligger kvar på en hög nivå. Från att tidigare ha publicerats mellan 50 och 55 relevanta studier per år så har det de tre senaste åren publicerats mellan 70 och 80 relevanta studier per år. Av 2014 års uppdatering utgår 44 procent av studierna från svensk forskning. Här räknas också förskoleklassens verksamhet in.

För att göra databasen ytterligare användarvänlig och sökbar kategorisera studierna. Det finns t ex kategorier för vad som undersöks och vilka metoder som använts. De vanligaste ämnesorden för publikationerna i databasen är: inlärningsprocessen, interaktion, lek, fysisk miljö och social kompetens. I årets uppdatering kategoriseras delvis utifrån följande ämnesord:

  • fysik miljö (9st)
  • lek (11st)
  • bedömning (15st)
  • specifikt fokus på förskoleklassen och då mer specifikt på meningsskapande i naturvetenskap, förskolans lärandekulter samt skrivande (26st)

2014 års uppdatering visar också att utformning av miljö påverkar barns lek och välmående. En studie undersöker vilken effekt kvaliteten på svenska förskolors utomhusmiljö har på barns hälsa och trivsel. Enligt studien kan kvalitet på utomhusmiljön värderas utifrån olika aspekter som t.ex. antal träd och hur stor förskolans utomhusmiljö är.

Oavsett vilket fokus- eller ämnesområde förskolans eller förskoleklassens arbete i nuläget kretsar kring finns det stor möjlighet att här hitta studier som är av intresse för verksamhetens systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete.

Lämna en kommentar

Under Förebyggande arbete, Förskola, Förskoleklass, forskning, Språkutveckling

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s