Strategier för kunskapsutveckling och lärande- URs Orka plugga

För att kunna utveckla kunskaper och förmågor behöver våra elever tillgång till en mängd olika pedagogiska och praktiska strategier. I förskolans och skolans läroplaner skrivs tydligt fram flera förmågor som eleverna behöver för att klara en skolgång och nå en god måluppfyllelse, t ex. förmågorna att reflektera, uttrycka tankar, ställa frågor och argumentera.

De kompetenser som senare blir nycklar till det livslånga lärandet grundläggs redan under tiden i förskolan (Westlund, 2010, Bruce, 2013). Under tiden i förskolan bör barnen utveckla sina förmågor att styra och rikta sin uppmärksamhet, att koncentrera sig, att lyssna, att ta egna initiativ och göra sig förstådd (Bruce, 2013). För att ge barn och elever möjlighet att utveckla strategier som underlättar lärande måste vi i förskolan och skolan kontinuerligt modella de strategier vi vill att de, i nästa skede, självständigt ska kunna använda. Tillgången till användbara strategier går genom ett ständigt åskådliggörande av vägen, att vi visar hur och varför, och låter barn och elever pröva sig fram till egen kunskap. I allt vi gör måste vi ge dem möjlighet att härma för att lära (Körling, 2006).

Många av de uppgifter eleverna, på sin väg mot ny kunskap och en måluppfyllelse, förväntas genomföra kräver medvetna strategier. Många är de elever som t ex har upplevt frustrationen i att genomföra ett grupparbete där gruppen saknar strategier för att strukturera och organisera för detta. Alla pedagogiska och praktiska strategier kräver träning, träning och åter träning i kombination med tydligt modellande och många möjligheter att prova på. Andra strategier som kräver träning och tydligt modellande är de språkliga, de matematiska, studieteknik och planering. Dessa är strategier som ofta nämns bland det vi idag kallar extra anpassningar för elever i behov av särskilt stöd.

Med anledning av och med kunskap om detta lanserade UR nyligen sitt nya material Orka plugga– ett material som syftar till att stötta högstadieelever genom att ge dem tillgång till en mängd olika strategier för olika syften. UR menar att alla elever kan lära sig plugga- det handlar bara om att hitta rätt strategier som passar individens behov och utmaningar.

På webbplatsen Orka plugga finns tips och strategier för allt från minnesträning och kunskapskrav till frukosttips, planering och pluggvanor. Många av strategierna och tipsen går att använda i olika ämnen och situationer. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att sätta sig in och diskutera de olika områdena med tillhörande strategier tillsammans med andra. Detta för att ge tillgång till ett modellande och undvika risken att förståelsen begränsas.

Sajten vänder sig till elever på högstadiet men materialet kan även vara en tillgång för lärares arbete med elevers strategier och extra anpassningar i de tidigare och kommande stadierna i grund- och gymnasieskolan. Sajten ger tillgång till en mängd filmer som ger elever kunskap om och inblick i flera nödvändiga strategier.

Annons

Lämna en kommentar

Under Språkutveckling

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s