Teckenspråkets dag 14:e maj

Den 14:e maj 1981 erkände riksdagen teckenspråket som dövas första språk, och sedan dess firas teckenspråkets dag årligen på detta datum, med olika evenemang runtom i hela landet.
Teckenspråket är ett erkänt nationellt språk med samma status och rättigheter som svenskt talspråk. Teckenspråket används av minst 8-10 000 barndomsdöva och ca 30 000 personer med förvärvad dövhet eller hörselskada. De flesta av dessa personer är tvåspråkiga, då de oftast kan svenskt talspråk också, och använder det för att läsa och skriva.
Teckenspråket är också grunden till det som kallas TSS och TAKK, alltså ”tecken som stöd” och ”Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation”. TSS och TAKK används som en förstärkning och ett komplement till det talade språket, av personer som av en eller annan anledning har svårt att tolka, förstå och själva använda vårt talade språk. Exempel på målgrupper som kan ha nytta av TSS eller TAKK är personer med utvecklingsstörning eller grav språkstörning.
Många personer har en föreställning om att teckenspråket är, eller skulle kunna användas som, ett internationellt språksystem. Det stämmer inte, då teckenspråk i olika länder är nationella och dessutom precis som alla andra språk är levande och förändras hela tiden. Även teckenspråket har dialekter och sociolekter samt är ständigt stadda i förändring p.g.a. att samhälle, tidsanda, trender m.m. skapar olika behov av ord, uttryck och kommunikationsmönster.
En annan falsk föreställning om teckenspråk är att man använder visuella tecken för att ”direktöversätta” det svenska talade språket. Det synsättet är att förminska teckenspråket, som har ett komplett och eget grammatiskt system och regelverk. T.ex. böjs verb i teckenspråket utifrån verbets semantiska innehåll, medan verben inte tempusböjs. Synsättet att man direktöversätter talspråket kan möjligen stämma på TSS och TAKK eftersom man då tecknar de viktigaste orden samtidigt som man talar, för att förstärka det talade ordets budskap.
Förskola och skola ska värna om alla barns rätt till kommunikation. I språklagen som kom 2009 regleras bl.a. det offentligas skyldigheter att tillgängliggöras på teckenspråk och de nationella minoritetsspråken, samt den enskildes tillgång till språk. I denna lag står bl.a. att den som är döv eller hörselskadad, eller som av annat skäl har behov av teckenspråk, ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.
Det finns idag mycket information om teckenspråk på nätet. På Stockholms universitets hemsida har man byggt upp ett digitalt teckenspråkslexikon, länk hittar du här: http://www.ling.su.se/teckenspr%C3%A5ksresurser/teckenspr%C3%A5kslexikon/om-lexikonverksamheten
Sveriges Dövas Riksförbund har mycket information om teckenspråk på sin hemsida http://www.sdr.org/teckensprak
På Facebook finns en uppsjö av grupper som samlas kring olika teckenspråkliga fokus och frågor, bl.a. den utmärkta gruppen ”Teckenspråk och Svenska för döva, Stockholms universitet”.
Det finns även en mängd smarta och användarvänliga appar som innehåller teckenspråkslexikon, bl.a. TSPLex och Dagens tecken.

Lämna en kommentar

Under Språkutveckling

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s