Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen- Skolverket

Skolverket har i dagarna publicerat ett nytt Diskutera- material kring Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Materialets syfte är att vara ett stöd för lärare som vill utveckla och utmana sin undervisning så att den blir än mer språkutvecklande. Det är framtaget med utgångspunkt i Lgr11 men är mycket relevant även för övriga skolformer och verksamheter. Materialet finns som PDF på Skolverkets hemsida och är gratis.

I Lgr 11 finns riktlinjer som slår fast att ett av lärarens uppdrag är att organisera och genomföra arbetet så att eleverna får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Utifrån detta måste undervisningen i alla skolans ämnen stötta elevernas ämnesspråkliga utveckling och därmed underlätta deras kunskapsutveckling i ämnet.

Materialet ska visa på att ett språkutvecklande arbetssätt inte innebär ett avkall på ämnets innehåll utan att elevernas förutsättningar att lära sig mer om innehållet och att läsa och skriva ämnesadekvata texter, föra samtal, förstå samband och dra slutsatser om undervisningen innehåller språkutvecklande inslag tvärtom ökar.

Diskussionsunderlaget innehåller frågor, riktade till arbetslag och enskilda lärare, med syfte att utgöra grund för diskussioner kring hur en språkutvecklande undervisning kan se ut i olika ämnen och hur lärare kan utveckla den egna planeringen och undervisningen i ett ämne mot att bli allt mer språk- och kunskapsutvecklande. I materialet ges också ett exempel på hur lärare, i ämnet teknik i grundskolan, arbetat för att stötta elevers språkutveckling.

Det språk eleverna behärskar när de kommer till skolan kallas ofta vardagsspråk. Det används i vardagliga situationer för att prata om sådant som är välbekant och nära elevens liv. Vardagsspråket har oftast utvecklats från det konkreta till det abstrakta, genom att smaka, titta, känna, undra och prata sig fram med familj och vänner.

Ett ämnesspråk är mer formellt och skillnaderna mellan ämnes- och vardagsspråk är att ämnesspråket är mer abstrakt och oftare skriftspråkligt. Ett välutvecklat ämnesspråk ger elever möjlighet att förstå hur grundläggande principer i ämnet är organiserade. Ämnesspråket möjliggör för dem att delta i ämnesspecifika diskussioner, föra relevanta resonemang samt läsa och skriva de texttyper som dominerar i det aktuella ämnet.

skolv4

Vad behöver eleverna…?

Alla ämnen har sin särart och för att undervisningen ska gynna elevernas språkutveckling behöver den anpassas till ämnets karaktär. Hur det språkutvecklande arbetet ska genomföras kan därför skilja sig åt från ämne till ämne. Det finns dock vissa ämnesgemensamma kännetecken som alla ämnen bör innehålla. Forskning visar att en ämnesspecifik och språkutvecklande undervisning är kontextrik och innehåller en medveten språklig stöttning och mycket interaktion. En sådan undervisning är gynnsam för alla elever, men nödvändig för de flerspråkiga eleverna.

skolv1

Undervisningen behöver…

Detta kräver en ämnesspråkligt medveten lärare som kontinuerligt analyserar det aktuella ämnets språk och de texter som används i undervisningen. Genom att analysera ämnesspråket ökar lärarens kunskaper om ämnets språk och en identifikation av för elevernas kunskapsutveckling språkliga hinder och gapet mellan elevens vardagsspråk och ämnesspråket kan då minska.

skolv3

Vad lärare behöver…

Lärares medvetenhet kring att ett välutvecklat ordförråd är avgörande för elevernas kunskapsutveckling inom ett arbetsområde. Utvecklingenav elevernas ordförråd stöttas genom att introducera nya ord och begrepp i de sammanhang där de behövs och begripliga för eleverna.

Materialet innehåller bland annat många goda exempel på frågor som kan hjälpa till att identifiera vilket ämnesspråket är och elevernas förkunskaper i detta, ämnesspråkliga drag och vad som kännetecknar ämnestexternas struktur.

1 kommentar

Under Förberedelseklass, Förskola, Förskoleklass, Grundsärskola, grundskola, Gymnasieskolan, Lgr11, Skolverket, Språkutveckling

Ett svar till “Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen- Skolverket

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s