Flerspråkighet i fokus – konferens 13-14 mars 2014

I förra veckan hade jag nöjet att delta vid konferensen Flerspråkighet i fokus i Stockholm. Som avdelningschef för modersmålsorganisationen i Halmstads kommun passade jag på att samla många goda exempel ifrån Sveriges alla hörn, och konferensen varvade teori med praktik och reflektion/diskussion. Här återges några av föreläsningarna under konferensen:

Torsdagen 13/3 lyssnade jag bl.a. på Anne-Marie Körlings tankar om förskola och skolas gränslösa språkuppdrag. Barns och elevers språk har ingen ände, det är en process som pågår hela livet och resultatet är helt beroende av hur mycket språk vi ger dem. Anne-Marie pratade om relationernas betydelse för att motivera elever att utveckla sitt språk. Hon förde fram intressanta resonemang kring lärares uppdrag att lyssna och se bakom elevens resultat och beteenden för att hitta elevens förmågor och vidare möjligheter till utveckling. En elev som säger ”det är tråkigt med kemi” kanske egentligen säger ”Jag förstår inte, och har inte orden för att ta till mig innehållet”. När en elev verkar ha svårt att ta till sig av undervisningen går man ofta i fällan att förenkla innehållet så att det ska bli lättare. Det vi istället borde göra är att ge mer. Fler ord, fler förklaringar, fler upplevelser som kan stötta inlärningen och förståelsen av skolspråket som behövs för att klara ämnet. Detta resonemang känner vi igen från Maaike Hajer som skrivit den utmärkta boken ”Språkutvecklande undervisning”. Boken ges ut av Hallgren & Fallgren, se: http://www.hallgren-fallgren.se/bok1.asp?id=230

Fredag 14/3 lyssnade jag bl.a. på Polly Björk-Willen (medförfattare till ”Flera språk i förskolan – teori och praktik”) från Linköpings Universitet som problematiserade kring begreppen flerspråkighet, flerspråkig förskola och mångkulturalism. Vem är egentligen flerspråkig? Är det någon som har annat modersmål än svenska? Kan i så fall inte någon med svenska språket som modersmål bli flerspråkig om hen lär sig ett annat språk? Var går gränsen för hur väl man måste kunna sitt/sina andra språk för att få kalla sig flerspråkig? Jag som är uppvuxen i en enspråkig familj, känner mig ändå flerspråkig eftersom jag fick lära mig engelska, franska och tyska i skolan vilket jag sedan utvecklat genom att i perioder bo eller resa i länder där dessa språk talas. Under min akademiska utbildning och yrkeskarriär har jag dessutom fått lära mig en del teckenspråk samt att kommunicera med olika typer av s.k. GAKK (läs Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation) alltså bildkommunikation. Min reflektion efter att ha lyssnat på Pollys utmärkta föreläsning är att vi alla är språkande, oavsett om vi är det som kallas enspråkiga eller flerspråkiga. Det jag jobbar med är att alla barn ska bli så språkande som möjligt, få lära sig att använda ALL möjlig kommunikation som över huvud taget står till buds. Gester, ord, olika språkliga system, tecken, bilder, kroppsspråk m.m.
En annan intressant fråga som diskuterades under Pollys ledning är hur förskolan kan bli språkfrämjande. Leken är oerhört viktig för att barn ska få använda och utveckla sina språk. I leken bearbetar och återskapar barnen sådant de varit med om, och därför kan pedagoger se till så att den språkliga inputen i form av projekt, information, ordförrådsbygge och högläsning m.m. ges möjlighet att återskapas i barnens lek. Möjligheten att få taltid tillsammans med en pedagog är mycket begränsad i dagens stora barngrupper, och pedagogerna måste därför skapa strukturer för språklig input som sedan kan bli output barnen emellan i deras språkande och samspelande med varandra.

Tack Gothia fortbildning för en givande och innehållsrik konferens!

Annons

Lämna en kommentar

Under Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Förberedelseklass, Förebyggande arbete, Förskola, Förskoleklass, Grundsärskola, grundskola, Gymnasieskolan, modersmål, Språkutvecklarna, Språkutveckling, undervisning

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s