Förskolans & skolans vuxna- viktiga läsförebilder

Flera rapporter kring stora nedgångar gällande vuxnas och barns läsning har publicerats under det senaste året. Forskning visar att vuxnas läsfrekvens och läsmängd till stor del påverkar barns läsfrekvens och läsmängd. Som tidigare sagt- barn gör inte alltid som vuxna säger utan som vuxna gör.

Läsnlärare

Undersökningar som gjorts kring lärares och lärarstudenters läsvanor visar på nedåtgående siffror och frågan vi ställer oss blir hur detta påverkar den läsundervisning och den läsinspiration vi bör bidra med till eleverna? Tänk er en musiklärare som inte själv musicerar, eller en idrottslärare som inte själv idrottar. Vad innebär det, ur ett sådan perspektiv, att ha en språk- eller ämneslärare som inte själv läser för att förkovra och utveckla sig? Åsa Lundholm, Litteraturpedagog, menar att det är viktigt att lärare får avsätta tid för läsning och diskussion kring denna på arbetstid. Gunilla Molloy betonar att alla lärare bör lägga en del av sin förtroendetid på att läsa ny barn- och ungdomslitteratur.

”En lärare som inte läser skönlitteratur har svårt att undervisa i ämnet.”
Åsa Lundholm, Litteraturpedagog
Lärarnas tidning 13/13

Opinionsinstitutet Skop har, på uppdrag av Lärarnas tidning, gjort en undersökning som visar att var åttonde lärare under 40 år inte har läst någon skönlitteratur alls det senaste året. En av tre läser max två skönlitterära böcker per år och endast fyra av tio läser fler än sex böcker om året.  Samtidigt ser vi att elevernas läsförmåga går nedåt. Det finns ett starkt samband mellan läranas egna läsvanor och elevernas!

”Det är ett katastrofalt resultat”
Gunilla Molloy
docent i svenska med didaktisk inriktning, Stockholms universitet

Enligt PIRLS är det mer ovanligt att svenska lärare använder skönlitteratur i undervisningen och andelen svenska lärare som läser barnböcker som ett led i sin kompetensutveckling är betydligt lägre än genomsnittet.

Att som personal och lärare på förskolor och skolor arbeta för att ge barn och elever kunskap för läsning, inspiration kring texter och visa på den positiva känslan av läslust är avgörande. Att som personal- och lärargrupp tydligt visa sig som läsande individer, t ex genom att läsa då eleverna ägnar sig åt läsning kan ha en stor effekt på barnens syn på läsandet och dess möjligheter. På en skola där jag tidigare jobbade valde vi lärare att, då alla elever på skolan hade gemensam lässtund, också själva läsa ur egen bok. Detta gav positiva reaktioner bland eleverna. Störst uppmärksamhet fick särskilt en lärare på skolan, läraren i åk 5. Det handlade varken om att denna lärare läste en särskild bok eller att det var en lärare som till större del än andra förespråkat läsning. I detta fallet handlade det om att det var skolans enda manliga lärare som läste.

Att som personal på en förskola eller skola visa eleverna vad som läses bland de vuxna har fått positiva effekter, iform av samtal kring det som läses och jämförelser mellan den vuxnes och barnets/elevens litteratur. På Klackerups förskola, i Halmstad, har pedagogerna satt upp bilder på sig själva och bilder på de böcker de för tillfället läser med syfte att synliggöra för barnen, och föräldrarna, att och vad de läser. Denna visuella information har lett till mängder med samtal mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger.

pedläser

Pedagogers läsning- Klackerups förskola

Förskola och skola har idag en kompensatorisk roll i vilken förskolans och skolans vuxna är viktiga, kanske till och med avgörande, läsförebilder.

1 kommentar

Under Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, barnlitteratur, Förebyggande arbete, Grundsärskola, grundskola, Högläsning, Uncategorized

Ett svar till “Förskolans & skolans vuxna- viktiga läsförebilder

  1. Ping: Biblioteksmod & URs Magiska bibliotek | Språkutvecklarna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s