Förskolan + bibliotek = sant…& förskolebibliotek

Barns och elevers text- och läsförståelse får ett allt större fokus i våra förskolor och skolor. Vikten av högläsning i förskolan för utvecklandet av en god språk-, text- och läsförståelse skrivs fram som oerhört stor. Hela 80% av våra barns och elevers ord- och begreppsförråd utvecklas i mötet med litteraturen vilket ger oss en fingervisning om vikten av ett ökat fokus på boken och att skapa ”bokvana” individer. Att organisera läsning av böcker i förskolan är bland det bästa man kan göra för att stimulera barns språkutveckling (Höök; En skrivande och läsande förskola).

”Aktuell forskning, både i Sverige och internationellt, visar att barn som är i farozonen för att inte få en god läsutveckling blir hjälpta av en medveten strukturell pedagogik redan i förskolan.”
Lundberg 2007

”De lässtrategier som eleverna så småningom själva ska använda när de läser, kan de utveckla muntligt redan i förskolan med lärarens stöd.”
Westlund 2010

Under hösten 2013 och våren 2014 har 14 förskoleavdelningar i Halmstad kommun deltagit i projektet Läs för mig!-Kapprumsbibliotek. Projektets syfte är att ge föräldrar kunskap om högläsningens betydelse för barns språkutveckling, skolprestationer och livsvillkor, och därmed motivera och öka antalet föräldrar som läser regelbundet för sina barn. Projektet ska även inspirera pedagoger i förskolan att arbeta med högläsning och boksamtal.

Klockargård1309

Läs för mig!, Halmstad

Förskolebibliotek i Lund

En tidig fredagsmorgon i februari styrde vi kosan mot Lund för ett spännande studiebesök och erfarenhetstutbyte kring projekt där förskola och bibliotek samverkar. Dagen inleddes med ett besök på Tågets förskola, där vi inledningsvis fick en rundtur i lokalerna för att sedan tillsammans med bibliotekarier, förskollärare och specialpedagoger ta del av förskolans arbete med förskolebibliotek.

Under de senaste två åren har flera förskolor i Lunds kommun har haft möjlighet att ha ett bibliotek på förskolan. Tanken med projektet har varit att öka medvetenheten hos föräldrar och förskolepersonal kring betydelsen av läsning och språkutveckling för barnens fortsatta utveckling. Projektet innebar inledningsvis att förskolan får hjälp av barnbibliotekarie att organisera en god läs- och lärmiljö samt att den får ett anslag på 5000:- vilket pedagogerna, tillsammans med  ett barnbokråd, köpte fakta- och bilderböcker samt viss facklitteratur till pedagogerna för.

Varje vecka har förskolan sedan haft tillgång till barnbibliotekarie 3 timmar. Syftet har varit att förmedla berättarglädje, ge boktips och förslag på handledningslitteratur kring barn, språk och läsning till personalen. På förskolorna i projektet finns också ett par bokpåsar innehållande ca 7-10 böcker som barn och föräldrar kan låna hem att läsa. Barnbibliotekarien har också informerat och inspirerat föräldrar kring vikten av läsning och med bokprat vid informationsträffar, i början av projektet, samt  vid föräldramöten.

image

Trädets förskola, Lund

Alla förskolor i projektet har läsambassadörer som tillsammans med läsombudet stimulerar till läslust för barn, föräldrar och personal samt håller ett läsfokus i sina verksamheter. Kommunens läsombud får inspiration och input vid nätverksträffar som organiseras av folkbibliotekarierna.

”Biblioteket Bokslukaren. Öppettider: Alltid.”

Även Helsingborgs kommun har nyligen startat upp en variant av förskolebibliotek. Nyligen invigdes förskolebiblioteket Bokslukaren på Tornérhjelms förskola. Målet med biblioteket är att få en högre läs- och skrivförståelse, men även att utveckla ett läsintresse hos barnen, stärka deras språk, identitet och självkänsla.

Hborg

Tornérhjelms förskola, Helsingborg

Biblioteket har ca 2000 barnböcker, allt från pekböcker till kapitelböcker, facklitteratur samt lärplattor med interaktiva böcker. Alla de 120 barnen på förskolan har fått egna lånekort att använda i Biblioteket Bokslukaren. Då förskolan ligger i ett område där 95% av barnen har annat modersmål finns många titlar på fler språk än svenska och biblioteket innehåller bilderböcker på 19 olika språk. Biblioteket kommer även användas av andra närliggande förskolor.

Genom att barn, föräldrar och pedagoger har tillgång till god barnlitteratur skapas möjligheter för läsande och dialogiska samtal. Genom högläsningen kan alla, även de som inte kommit så långt i sin språkutveckling, bli medelmmar i läsarnas klubb. Under lässtunderna, i förskolan och hemma, får barnen tillgång till goda förebilder för hur läsande människor beter sig- samtidigt som de får kunskaper om själva läsprocessen.

Lämna en kommentar

Under barnlitteratur, Föräldrar, Förskola, Högläsning, Lpfö 98, modersmål, Språkutveckling, Textförståelse

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s