Magiska skrinet- sagor på minoritetsspråk

I svenska förskolor och skolor är andelen flerspråkiga barn och elever ca 20%. Dessa representerar ca 150 olika språk varav fem är Sveriges nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Alla fem är minoritetsspråk med historisk hävd, varför de som använder språken har getts särskilda rättigheter. Skolan och förskolan ska ge alla elever kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.
Lgr11

I Sveriges Radios material Magiska skrinet finns sagor skrivna på de fem olika minoritetsspråken finska (15st), jiddisch (5st), meänkieli (5st), romani chib (sagor på dialekterna lovara, arli och kelderash) och samiska (15st). Flera av sagorna finns även översatta till svenska, vilket möjliggör flera användningsområden. Sagorna kan både läsas och lyssnas på, både på webben och genom att ladda hem dem som poddradio. Sagorna och berättelserna ska också ses som en tillgång för barn och föräldrar i hemmet.

20140120-145510.jpg

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden.
Ur syftestexten Modersmål Lgr11

Att kunna tala och skriva flera språk är en stor tillgång i dagens samhälle. Forskning visar att möjligheten till ett starkt utvecklat modersmål är en viktig faktor för att flerspråkiga elever ska nå framgång i skolan. Flerspråkigheten hos alla barn och elever måste stärkas genom en medveten och strukturerad modersmåls- och svenskundervisning. Att ta del av sagor och berättelser på både modersmålet och svenska är av stor vikt både för barnets och elevens språkförmåga, speciellt ord- och begreppsförrådet, och språkförståelse, samt dess identitetsutveckling ur ett kulturellt och språkligt perspektiv.

Alla kommuner ska erbjuda modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken, om det finns en lämplig lärare, under hela skoltiden och även om det inte används av eleverna som dagligt umgängesspråk. Modersmålsundervisning begränsas i regel till minst fem elever, men för de nationella minoritetsspråken finns ingen sådan regel. Om det behövs ska elever även få studiehandledning på sitt modersmål som en särskild stödinsats (Skolinspektionens Litteraturöversikt).

Lämna en kommentar

Under Åk 1-3, Åk 4-6, barnlitteratur, Förberedelseklass, Förskola, Förskoleklass, Grundsärskola, grundskola, Högläsning, modersmål, Språkutveckling

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s