Ung berättare- barn och elever som författare

ungberättareAtt skriva är att resa. För att ge alla barn och elever möjlighet att resa genom skrivandet är det av vikt att vi i förskola och skola ger barn och elever modeller och upplevelser av skrivande och skrivalster som skapar en nyfikenhet och en lust att berätta. Genom att eleverna möter viktiga och riktiga mottagare till det de skriver ökar deras motivation och akademiska självkänsla- skrivandet blir meningsfullt och ett viktigt sätt att kommunicera.

”Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande  beksrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.”

Kunskapskrav A åk 9

Berättarföreningen Tellus är en ideell förening vars ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för barn, ungdomar och vuxna att delge sina berättelser i bokform eller via andra medier. Tellus skall genom sin verksamhet främja demokrati, mångfald, kultur och idéutveckling/entreprenörskap samt läs- och skrivutveckling.

Det mest utbredda av Tellus berättarprogram är Ung Berättare som hittills har aktiverat över 14 500 barn och elever samt deras lärare i Sverige, Norge och Finland.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

ur Syftestexten Svenska, Lgr11

Ung Berättare vänder sig till barn- och ungdomar i åldrarna 3-19 år och bedrivs i samarbete med skola, fritids, bibliotek, entreprenörskapsarenor och kulturaktörer.

Syftet är delvis att stärka barns och elevers motivation och främja delaktighet. Förmågan att uttrycka sig utgör grunden för allt inflytande och delaktighet i samhället och i sin livssituation.

elevskrift

Målet med är att synliggöra barns och unga vuxnas berättande och stärka deltagarnas reella inflytande och delaktighet i det offentliga rummet samt bidra till att stärka läs- och skrivintresset i stort. Alla barn och elever får genom projektet möjlighet att skapa en egen bok med utgångspunkt i sin egen livs- och erfarenhetsvärld. Berättandet kan se ut på en mängd olika sätt.

Rent praktiskt går ett projekt till så att en förskola/skola anmäler sig till Tellus som lägger upp ett utbildningsprogram. Under fyra halvdagar får förskolans/skolans pedagoger/lärare utbildning kring projektets fyra delar: idéfas, skapandefas, tryck och design samt spridning. Under hela resans gång har TellUs en tät kontakt med förskolan/skolan och erbjuder stöd den termin eller det läsår som projektet pågår. Vid flera tillfällen återkommer de och hjälper till att strukturera arbetet, skapa projektet eller designen.

När eleverna har skrivit sina böcker och de är formgivna, anordnas en lokal bokmässa där alla böcker presenteras. Varje elev får ett eget tryckt exemplar av sin bok men kan också beställa fler exemplar att sälja eller ge bort.

bokmässa

En undersökning bland deltagande pedagoger visade att dessa upplevde ett stort och ökat engagemang bland eleverna.  De var även överens om att det bästa med projektet var att se barnens skaparglädje och stolthet när boken blev en färdig produkt.

På webben finns information kring hur andra verksamheter arbetar:

http://www.berattarforeningentellus.se
http://www.ungberattare.se
http://www.studentmission.se
http://www.varldsberattare.se

Annons

1 kommentar

Under Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Förskola, Förskoleklass, Grundsärskola, grundskola, Gymnasieskolan, skrivutveckling, Språkutveckling

Ett svar till “Ung berättare- barn och elever som författare

 1. Jennie

  Hejsan

  Mitt namn är Jennie Bengtsson och jag arbetar som svensk- och engelsklärare på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg.

  Jag håller tillsammans med två klasser på gymnasiet på att skriva böcker

  Projektet kallas Coming together och är ett IKT-baserat språkprojekt som för elever på olika program och skolformer närmre varandra.

  Syftet med projektet är tredelat, dels handlar det om att få in realiabiten i engelska 5, dels att två olika klasser i par på olika program (naturvetenskapliga programmet samt samhällsprogrammet) samarbetat i Google docs för att först göra en broschyr om ett engelsktalande land. Därefter i grupper om fyra har de skapat en skönlitterär bok (innehållandes fakta om landet) för en speciell målgrupp, i detta fall högstadieelever. Allt med IKT som bas så klart. Högstadieeleverna och gymnasieeleverna har dessutom kommunicerat med varandra på engelska under arbetets gång, vilket har varit himla kul och eleverna har redan lärt sig mycket av varandra. I dagarna skickas böckerna till tryckeriet och i höst väntar både utställning på stadsbiblioteket i Göteborg men även workshop för högstadieeleverna som vid det laget har hunnit läsa igenom böckerna. Under workshopen är tanken att högstadieeleverna ska få uppleva landet de läst om på olika sätt genom workshop skapade av gymnasieeleverna. Genom detta arbetssätt så får vi in nästan alla förmågor och möjligheten att arbeta formativt är oändlig, tack vare IKT-verktygen.

  Vi, som arbetar med projektet, tycker att det är ett fantastiskt sätt att jobba och vi har fått fantastiska resultat. Det hade varit fantastiskt roligt om ni ville göra ett litet reportage om oss och om arbetssättet för att sprida detta vidare.

  Vänligen

  Jennie Bengtsson
  Katrinelundsgymnasiet
  Leg. lärare
  Engelska och Svenska

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s