Flerspråkiga barnböcker – begreppsbygge på flera språk

På Skolverkets utmärkta webbsida Tema Modersmål kan man ta del av tips om barnböcker som är utgivna på flera språk än ett. För barn och elever med flera språk kan böckerna stötta begreppsinlärningen och språkutvecklingen på båda språken.

I både Lpfö98 och Lgr11 skrivs vikten av att barn och elever har tillgång till sitt modersmål, vilket underlättar språkutveckling och lärande inom alla ämnesområden. I syftestexten i Lgr11 står t.ex:

  • Barnen ska läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
  • Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelse med svenska förhållanden.
  • Använda sitt modersmål som ett medel för språkutveckling och lärande.

I Lpfö98 hittar man bl.a. följande text:

  • Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.
  • Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.

Förförståelsen som högläsningen ger på barnets starkaste språk, kan stärka förståelsen vid högläsning på det svagare språket. Böckerna ger också goda möjligheter för förskola och föräldrar att samarbeta kring flerspråkiga barns språkutveckling, då böckerna kan läsas på svenska på förskolan, och den översatta ”tvillingen” läsas i hemmet. Ett möjligt användningsområde är att förskolan/skolan skriver ut listor med de barnböcker som är aktuella för barnen på avdelningen eller i klassen. Man kan också tänka sig att sådana listor baseras på förskolans/skolans aktuella teman/projekt. På Tema modersmål finns också tips på parallellspråkiga böcker, på svenska och en rad andra språk.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Åk 1-3, barnlitteratur, Boksamtal, Föräldrar, Förberedelseklass, Förskola, Förskoleklass, Grundsärskola, Högläsning, modersmål, Språkutvecklarna, Språkutveckling, Textförståelse

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s