Statsbidrag för döva hörselskadade elever samt elever med grav språkstörning

För elever med vissa funktionsnedsättningar, såsom döva/hörselskadade elever och elever med grav språkstörning, finns idag statliga specialskolor. Andelen barn som går i specialskolorna sjunker, då fler föräldrar väljer att låta barnen gå i skolan på hemorten. Utredningar visar dock att skolhuvudmännen ute i landet har svårt att tillgodose barnens behov, och döva/hörselskadade elever når de nationella målen i lägre utsträckning än hörande barn.

Regeringen har med anledning av ovan nämnda, tillsatt en nationell samordnare som ska stärka utbildningen för elever inom specialskolans målgrupp. Den nationella samordnaren ska på olika sätt arbeta för att fler elever ska nå målen för utbildningen, men också verka för elevernas frihet att kunna välja skola och få stöd i den miljö man väljer. I uppdraget ligger även att föreslå hur elever med grav språkstörning ska få utbildning på grundskole- och gymnasieskolenivå som uppfyller kraven på anpassning som följer av elevens funktionsnedsättning. Detta ser vi som mycket angeläget då skolsituationen för dessa elever är av mycket varierad kvalitet i Sverige idag.

Den nationella samordnaren ska också fördela ett tillfälligt statsbidrag till kvalitetshöjande insatser i befintlig verksamhet och till ny eller utvidgad hörselverksamhet i kommunal och enskild regi. Avsikten är att totalt 91 miljoner kronor ska gå till att samordna insatser för högre kvalité i utbildningen för denna elevgrupp.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 april 2016. Den del av uppdraget som avser utvärdering av statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet ska dock redovisas senast den 15 april 2015.

Vill du läsa mer om detta, eller ansöka om statsbidrag, klicka här.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, grundskola, Gymnasieskolan, Lgr11, Språkutvecklarna, Språkutveckling

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s