Boksamtal & Textförståelse i förskolan- fortbildning i nätverk

”25% av pojkarna i åk 9 når inte kunskapskraven gällande läsförståelse”- en utmaning för förskolan

Förskolan som inlärningsarena har oändliga möjligheter att rusta barnen med självförtroende, kunskaper och färdigheter. Forskare är idag överens om vikten av tidiga insatser och att tidig, lekfull stimulering av förmågor kan ge barn självförtroende och motivation inför framtida utmaningar. I det sociala och meningsskapande sammanhanget utvecklas text- och läsförståelsestrategier genom boksamtal och förståelsestrategier. Arbetet utmanar och utvecklar förskolans praktiska och didaktiska pedagogik.

högläsning

Hur har arbetet sett ut?
Hittills under 2013 har ca 100 pedagoger från 34 förskolor fått möjlighet till ytterligare inspiration och kompetenshöjning kring textförståelse och boksamtal i förskolan.Varje nätverk träffas vid fyra tillfällen.

Fortbildningen har innehållit bl a aktuell forskning och teorier kring barns språk-, läs- och skrivutveckling, vikten av meningsfulla, sociala sammanhang samt praktiska metoder och modeller som direkt kan användas i den egna verksamheten. Fortbildningen har att getts i samarbete med pedagoger från förskolor i kommunen och barnbibliotekarier.

Vi har valt att fokusera på pedagogernas lärande i ett sociokulturellt perspektiv varför vi sett det som viktigt att deltagande förskolor haft minst två pedagoger med i nätverket. Aktuell forskning kring framgångsrik kompetensutveckling visar att det sociala sammanhanget är avgörande och även underlättar det vidare arbetet och processerna i den egna verksamheten. Detta bekräftas i pedagogernas utvärderingar av fortbildningen.

Nätverket har inneburit samverkan mellan deltagande pedagoger och bibliotekarier. Biblioteket har prioriterat ett deltagande i fortbildningen för ett större samarbete med förskolorna. I nätverket har även lärarstudenter från Högskolan i Halmstad deltagit.

Efter genomförd fortbildning ska deltagande pedagoger ha goda möjligheter att sprida kunskap och inspiration i den egna verksamheten. Allt material som använts under fortbildningens gång, samt annat material pedagogerna från de olika verksamheterna delat med varandra, finns tillgängligt på Fronter. I Frontergruppen ingår alla pedagoger från de olika nätverken.

Under hösten 2013 startar projektet ”Läs för mig!- ett kapprumsbibliotek” upp parallellt med nätverkens fortbildning. Fjorton förskoleavdelningar deltar under ett antal månader i projektet. Litteraturstöd från biblioteket och Kärnhuset samt medel från Rotary har möjliggjort kapprumsbibliotek på avdelningarna. Ett krav för deltagande i projektet har varit att pedagoger från förskolan ingått i nätverkets fortbildning.

Klockargård1309

I projektet ”Läs för mig!- ett kapprumsbibliotek” samverkar logoped, specialpedagog, bibliotekarie och modersmålslärare med förskolorna för att ge barn och föräldrar möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt låna barnlitteratur på förskolan. Projektet följs av lärarstudenter som skriver sin examensuppsats med utgångspunkt i de enkäter som föräldrarna får fylla i inför uppstart och även efter projektets avslut.

2 kommentarer

Under barnlitteratur, Boksamtal, Förskola, Högläsning, Språkutveckling, Textförståelse

2 svar till “Boksamtal & Textförståelse i förskolan- fortbildning i nätverk

  1. Ping: Kapprumsbibliotek, my favorite! « LäsAmbassadören

  2. Ping: Avhandling om det digitala läsandet, av Maria Rasmusson | Språkutvecklarna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s